menu dblex
flabba
verb
flatskratta
skratta
flina
grina
garva
le
fånskratta

Alla synonymer går att klicka på.