menu dblex
flöts
substantiv
lager
flo
skikt
åder
malmgång
malmlager

Alla synonymer går att klicka på.