menu dblex
fjollighet
substantiv
enfald
Se även
fjolligheter

Alla synonymer går att klicka på.