menu dblex
fjättrar
substantiv
bojor
band
fängsel
tryck
kedjor
black
järn
boja
ok
tvång
fångenskap
Se även
fjätter
I uttryck
slå i fjättrar

Alla synonymer går att klicka på.