menu dblex
fiskebåt
substantiv
skuta
fartyg
trålare
fiskefartyg

Alla synonymer går att klicka på.