menu dblex
fiska upp
verb
ta upp
dra upp
hämta upp
plocka upp
hala upp
få tag i
ta reda på

Alla synonymer går att klicka på.