menu dblex
finnig
adjektiv
fläckig

Alla synonymer går att klicka på.