menu dblex
finnas kvar
verb
fortleva
stå sig
leva
bestå
kvarleva
bibehålla sig
vara kvar
återstå
kvarstanna

Alla synonymer går att klicka på.