menu dblex
fila på
verb
arbeta på
bearbeta
hyfsa
förbättra

Alla synonymer går att klicka på.