menu dblex
figurlig
adjektiv
bildlig
överförd
oegentlig
tropisk
metaforisk
symbolisk

Alla synonymer går att klicka på.