menu dblex
fientlig hållning
substantiv
motsättning

Alla synonymer går att klicka på.