menu dblex
fettisdagen
substantiv
fastlagstisdagen

Alla synonymer går att klicka på.