menu dblex
felslaget hopp
substantiv
missräkning

Alla synonymer går att klicka på.