menu dblex
felslagen skörd
substantiv
missväxt

Alla synonymer går att klicka på.