menu dblex
fejka
verb
låtsa
hitta på
förfalska
fingera
simulera
bluffa
Relaterade ord
improvisera

Alla synonymer går att klicka på.