menu dblex
federation
substantiv
statsförbund
organisation
förbund
sammanslutning
korporation
förening
konfederation
förbundsstat

Alla synonymer går att klicka på.