menu dblex
fattbar
adjektiv
begriplig
förståelig
lättfattlig
gripbar
förklarlig
klar
konkret
fattlig
tillgänglig

Alla synonymer går att klicka på.