menu dblex
fatta posto
verb
ta plats
ställa sig
placera sig
stanna

Alla synonymer går att klicka på.