menu dblex
fatta fast fot
verb
sätta sig fast

Alla synonymer går att klicka på.