menu dblex
fatta beslut
verb
bestämma sig
välja
besluta sig
ta ställning
bestämma
avgöra

Alla synonymer går att klicka på.