menu dblex
fatalism
substantiv
resignation
undergivenhet
determinism
förutbestämdhet
predestinationstanke
ödesbundenhet
ödestro

Alla synonymer går att klicka på.