menu dblex
fasttaga
verb
ta fast
hugga
hugga fast
gripa
knipa
anhålla
bemäktiga sig
Se även
fastta

Alla synonymer går att klicka på.