menu dblex
fastskruva
verb
fästa

Alla synonymer går att klicka på.