menu dblex
fastsätta
verb
fästa

Alla synonymer går att klicka på.