menu dblex
fastlägga
verb
bestämma
fastställa

Alla synonymer går att klicka på.