menu dblex
fasthålla vid
verb
framhärda
insistera
hålla på
fullfölja
förbli
påstå
iaktta

Alla synonymer går att klicka på.