menu dblex
fasthålla
verb
vidhålla
hålla fast
fjättra
fängsla
bibehålla
hålla
hålla kvar
hävda
binda
hindra
gripa
knyta
I uttryck
fasthålla vid

Alla synonymer går att klicka på.