menu dblex
fast konsistens
substantiv
fasthet

Alla synonymer går att klicka på.