menu dblex
fasonjärn
substantiv
form
modell

Alla synonymer går att klicka på.