menu dblex
farsartad
adjektiv
burlesk
komisk
lågkomisk
narraktig
crazy

Alla synonymer går att klicka på.