menu dblex
farbar
adjektiv
framkomlig
trafikerbar
körbar
trafikabel
öppen
segelbar
tillgänglig
gångbar
praktikabel
fri
navigabel
klar
banad
I uttryck
göra farbar

Alla synonymer går att klicka på.