menu dblex
fara varsamt med
verb
använda silkesvantar
omhulda
skona
vårda sig om

Alla synonymer går att klicka på.