menu dblex
fara med osanning
verb
ljuga
tala osanning

Alla synonymer går att klicka på.