menu dblex
fara ihop
verb
spritta
rycka till

Alla synonymer går att klicka på.