menu dblex
fara över
verb
krossa
färdas över
komma över
sudda
torka av
skumma

Alla synonymer går att klicka på.