menu dblex
famla i mörker
verb
vara villrådig

Alla synonymer går att klicka på.