menu dblex
famla
verb
treva
känna sig för
leta
gripa efter
sluddra
stamma
I uttryck
famla efter
famla i blindo
famla i mörker
famla på målet

Alla synonymer går att klicka på.