menu dblex
falsk föreställning
substantiv
illusion
inbillning
vanföreställning
villfarelse

Alla synonymer går att klicka på.