menu dblex
falsarium
substantiv
förfalskning
bedrägeri
falsifikat
förfalskad urkund

Alla synonymer går att klicka på.