menu dblex
falla ut
verb
mynna
attackera
falla av
falla bort
anfalla
slå ned på
överfalla
bestorma med böner
gripa

Alla synonymer går att klicka på.