menu dblex
falla tillbaka på
verb
återfalla på
komma över någons huvud

Alla synonymer går att klicka på.