menu dblex
falla tillbaka
verb
återgå till
träffa
återfalla på
återstudsa på
stödja sig på
ha i reserv
ta sin tillflykt till

Alla synonymer går att klicka på.