menu dblex
falla till föga
verb
kapitulera
foga sig
stryka flagg
ge efter
svikta

Alla synonymer går att klicka på.