menu dblex
falla samman
verb
falla ihop
kollabera
Relaterade ord
sammanfalla

Alla synonymer går att klicka på.