menu dblex
falla sönder
verb
förfalla
vittra
falla isär
gå sönder
gå upp i limningen
störta samman
splittras

Alla synonymer går att klicka på.