menu dblex
falla på
verb
hitta på
komma på
infalla
inträda
finna på
inbryta
sänka sig
tillfalla
träffa
åligga
Relaterade ord
falla

Alla synonymer går att klicka på.