menu dblex
falla omkull
verb
trilla
stupa
falla
trilla av pinn
segna
slå i
stjälpa
stupa omkull
tumla om
välta

Alla synonymer går att klicka på.