menu dblex
falla om halsen
verb
omfamna

Alla synonymer går att klicka på.