menu dblex
falla ner
verb
falla till marken
falla ihop
slå ned
falla av
knäfalla

Alla synonymer går att klicka på.