menu dblex
falla någon i smaken
verb
smaka

Alla synonymer går att klicka på.